Rensol-gevel-gebouw
Author picture

Geen zonnepanelen op asbesthoudende daken

Zonnepanelen plaatsen op een dak waarin asbest verwerkt zit, is verboden in Vlaanderen sinds 2019. Het houdt een risico in voor de gezondheid.

Waarom mag je geen zonnepanelen plaatsen op daken waar asbest in verwerkt zit?

Wanneer deze op een asbesthoudende ondergrond worden bevestigd, komen asbestvezels en asbestdeeltjes vrij in de omgeving en verontreinigen ze de onderliggende materialen.

Leien, menuiserite (cement) onderdakplaten en golfplaten vanaf de jaren 1980 tot 2000 bevatten voor 90% asbestvezels.

Zonnepanelen plaatsen gaat altijd gepaard met het voorboren van de bouten vastzetten.

Niet enkel de plaatsers kan de schadelijke deeltjes inademen, ook de omliggende buren en omstaanders lopen gevaar en risico van asbestose op de gevolgen.

Trouwens eerst een overdak plaatsen boven een asbestdak neemt de risicovolle asbestbron niet weg en zal geweigerd worden.

Rensol past deze wet consequent toe

Rensol doet sinds 2017 consequent onderzoek naar de ondergrond waarop wij zonnepanelen plaatsen. Asbest zit immers vaak verscholen in het onderdak. Op het eerste zicht lijkt het dak asbestvrij, enkel onderzoek met een erkent test labo kan uitsluitsel geven.

Deze kosten worden verhaald op de eigenaar van het dak. Bij een negatieve test en verdere samenwerking zal deze door Rensol gedragen worden.

Collega-plaatsers op de markt durven deze wet met de voeten treden en verkiezen de plaatsing boven het gevaar voor het milieu en de gezondheid van bewoners en installateurs.

In 2021 stuurden wij bij RENSOL meer dan 300 stalen naar een erkend labo om te testen op de aanwezigheid van asbest.

Eigenaars die voordien al zonnepanelen lieten plaatsen op een asbesthoudende ondergrond zijn niet in overtreding, maar zullen zeker geconfronteerd worden met een minwaarde van de woning of extra kosten in de toekomst.
Weet dat dak- en gevelbekleding uit vezelcement van voor 2000 bijna altijd asbesthoudend is.
In enkele gevallen zijn onze klanten effectief overgegaan tot het verwijderen en vervangen van asbesthoudende materialen.

Toezichthouders voeren controles uit en kunnen bij vaststelling van overtredingen de plaatser verbaliseren. Hij moest immers nagaan of er asbest in het dak of onderdak zit.
Maar ook de opdrachtgever gaat niet altijd vrijuit. Hij is verplicht om asbest te melden.

Bij Rensol geven wij om het welzijn van onze werknemers, onze klanten en het leefmilieu.
Daarom blijven wij ook trouw aan ons principe:

Geen zonnepanelen op daken uit asbesthoudend materiaal.

Ben je van plan om zonnepanelen te plaatsen?
Weet dan dat wij heel grondig te werk gaan en dat wij altijd de ondergrond consciëntieus onderzoeken.

Twijfel je aan de samenstelling van jouw dakbekleding en komt het plaatsen van zonnepanelen mogelijks in het gedrang?
Stuur jouw vraag naar info@rensol.be
Wij kunnen snel jouw twijfel beantwoorden en hopelijk wegnemen.

Rensol, kwaliteit en vakmanschap.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail

Contacteer Rensol

Poverstraat 204, 1731 Relegem


02 309 59 19

Info@rensol.be